Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijk Auora

Natuurlijke Balans

Energetische Therapie

Wat is energetische therapie?

Energetische therapie bestaat al zolang als de mensheid bestaat. Maar wat verstaan we er nu eigenlijk onder?

Energetische therapie wordt ook wel magnetiseren genoemd Simpel gezegd is energetische therapie het overbrengen van kosmische of universele energie, waarbij het opruimen van blokkades en het activeren van het zelf genezend vermogen van de mens centraal staat.

Waar komt die energie vandaan?

De één noemt het energie uit de kosmos, de ander zegt dat het Goddelijke energie is en een volgende noemt weer een andere bron. Voor mij maakt het niet uit welke naam we eraan geven, belangrijk is wat we ermee doen.

Door alles wat leeft stroomt levensenergie. Wanneer we ons ziek voelen of ergens pijn hebben, leggen we vaak onze handen precies daar waar we de meeste energie nodig is.

In ons lichaam stroomt energie via kanalen , Bij veel mensen zijn deze kanalen geheel of gedeeltelijk geblokkeerd geraakt door pijnlijke en/of onverwerkte ervaringen. De levensenergie kan daardoor niet goed meer stromen, wat pijn en ongemak kan veroorzaken.

Een Energetisch Natuurgeneeskundig therapeut werkt vanuit een holistische visie. Dat betekent dat de mens wordt zien als een eenheid van geest, ziel en lichaam. Alles is met elkaar verbonden. Een klacht of ziekte geeft aan dat er een verstoring is. En de energetische behandeling is erop gericht om het evenwicht op alle niveaus te herstellen.


De therapie kan aanvullend dus naast reguliere en andere alternatieve therapieën worden toegepast.

Het is een veilige en natuurlijke behandelwijze.

Zoals net al gezegd is een mens een wezen samengesteld uit een fysiek lichaam, een geest en het bewustzijn (levensgeest/energie).

Deze levens energie is de belangrijkste factor bij de genezing.

Mijn inspanning als therapeut zal dan ook gericht zijn op het stimuleren van deze energie waardoor het verstoorde evenwicht hersteld kan worden en zelfgenezing volgt.


Nieuwsgierig? Maak een afspraak via contact


De genezing van een deel kan niet plaats vinden zonder behandeling van het geheel.


Belangrijk

Energetische therapie is nooit in plaats van reguliere behandeling door een arts, maar beoogt aanvullend te zijn. Ik zal dan ook mijn grenzen als Energetisch therapeut in de gaten houden. En u indien nodig naar een regulier arts ( terug) verwijzen. Mijn langdurige ervaring in de reguliere gezondheidszorg is daarbij zeer behulpzaam.